A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Вознесенський професійний ліцей

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; продавець продовольчих товарів

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних


      Загальні поняття:

Обліковець – працівник, який займається реєстрацією господарських даних, забезпечує оптимальну економічну діяльність господарства через здійснення суворого обліку.

 

Коротка історія професії:

Професія бухгалтера відноситься до однієї з найстаріших. Вже в Стародавній Індії існували бухгалтери з обліку ведення сільськогосподарського виробництва.

У період раннього Середньовіччя великий вплив на державний уклад мала релігія. Церква нагромадила величезні земельні угіддя та започаткувала складне господарство, тому облік розвивався насамперед завдяки їй. При папському дворі була встановлена та затверджена посада обліковця-рахівника, до обов’язків якого входили спостереження за обліком папських багатств і перевірка здібності, яка надходила з провінцій. Пізніше наказом було встановлено особливу «Апостольську камеру» з 12 членів. До її обов’язків належали управління всім майном і фінансами папського двору і ведення обліку та звітності. 

Кінцевому формуванню бухгалтерського обліку сприяв широкий розвиток торгівлі в таких великих італійських містах, як Флоренція, Мілан, Венеція та ін. Із відкриттям Америки, шляхів в Індію торгівля значно розширилась. Це остаточно сформувало бухгалтерський облік як облік банківський і торгівельний.

Як організована система обліку бухгалтерський облік у ХV ст. одержав і літературне підтвердження. Першою літературною працею була написана в Дубровнику і Наполеоні в 1458 р. купцем Бенедиктом під назвою «Про торгівлю і досконалого купця». Виклад порядку обліку вже тоді повністю зорієнтований на подвійний запис. Дата подвійного запису не встановлена. Професор Раймонд де Рувер у роботі «Як виникла подвійна бухгалтерія» стверджує, що подвійна бухгалтерія зародилася в Італії між 1250-1350 рр.

"Трактат про рахунки і записи" італійського математика Луки Пачолі - перша книга з бухгалтерського обліку. В Росії посаду бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття. 
Ще на початку двадцятого століття для якісного виконання бухгалтерської роботи цілком вистачало акуратності і уважності, а усі дії виконувалися по встановлених інструкціях. Відтоді вимоги до професії зазнали значних змін.

 

Характер роботи:

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. 

На документах, дані яких включено бухгалтером до облікових реєстрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх розгляд. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі. 

 

Умови роботи:

Обліковці з реєстрації бухгалтерських даних працюють сидячи за столом, часто – за комп’ютером. До несприятливих факторів в діяльності обліковця відносяться довготривала сенсорно-перцептивна і нервово-психічна напруга.

При виконанні робіт на персональних комп'ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної інструкції з охорони праці.

 

Ринок праці:

Потреба в обліку доходів і витрат, а також у регулюванні грошових потоків постійно зростає. Це багато в чому визначає високу популярність професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних в наші дні. Фахівці фінансового сектора економіки дотепер залишаються найбільш затребуваними на ринку і працюють практично у всіх галузях господарства, сфери послуг, фінансових та наукових установах.

 

Медичні обмеження:

Професія обліковець з реєстрації бухгалтерських даних протипоказана людям які мають такі медичні порушення:

 • захворювання нервової системи; 
 • відхилення у психіці (надмірна недовірливість, високий рівень тривожності, збудливість);
 • судинна дистонія з вираженими головними болями (гіпертонія, мігрень);
 • виражені захворювання зору.

 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

 • високий рівень математичних (рахункових) здібностей; 
 • здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої інформації; 
 • гарний розвиток концентрації, стійкості та переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі, займатися певним видом діяльності, а також здатність швидко переходити з одного виду діяльності на інший); 
 • хороші мнемічні здібності (гарний розвиток короткочасної і довготривалої пам'яті); 
 • здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами та цифрами); 
 • висока стійкість; 
 • технічна підготовка (навички роботи на персональному комп'ютері); 
 • посидючість, терплячість; 
 • наполегливість; 
 • обов'язковість; 
 • "Педантизм" в роботі; 
 • відповідальність; 
 • чесність; 
 • акуратність; 
 • емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю); 
 • справедливість. 

         Перспективи розвитку:

Досвідчені представники професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес - аудиторську чи консалтингову фірму. 

 

Продавець продовольчих товарів


       Загальні поняття:

Продавець - особа, яка виступає посередником між виробником товару і покупцем. У найзагальніших рисах завдання продавця полягає в тому, щоб надати покупцю необхідний йому товар і отримати за цей товар гроші.

Спеціалізація продавця визначається видом товарів, з якими він працює. Серед продовольчих товарів виділяють м'ясну і рибну продукцію, бакалію, кондитерські та кулінарні вироби, овочі і фрукти. Промислові товари включають в себе більш двох десятків різновидів.

       Коротка історія професії:

Продавець – найбільш поширена професія серед торговельних працівників, вона й найбільш давня (у порівнянні з такими професіями, як товарознавець або адміністратор торговельного залу).
Купівля-продаж існує дуже давно. Доісторична людина, наприклад, обмінювала вбитого оленя на намисто з красивих раковин. Потім з’явився посередник – торговець, який перевозив товари, виготовлені іншими людьми, з місця на місце. Пересувна торгівля протягом багатьох століть залишалась основним видом торгівлі, велике значення вона має і сьогодні.

Слово «магазин» прийшло до нас з Арабського Сходу. В перекладі воно означає складське приміщення для зберігання будь-яких товарів. Стаціонарна лавочка торгівля відома ще у давньоримських містах. Перші великі магазини з’явились спочатку в Лондоні та Парижі, а потім у Петербурзі та Москві. В кінці XIX ст. у великих містах відкрились універмаги. 

Сучасні магазини різноманітні – це невеличкі магазини і магазини-гіганти, це такі, що торгують різними групами товарів, і такі, де є товари тільки однієї групи. Останнім часом під дією науково-технічного прогресу торговельні підприємства обладнуються новою сучасною технікою та переходять на прогресивні методи роботи. Важка праця продавця все більше механізується. Більша частина товарів надходить сьогодні до магазинів розфасованими з підприємств-виготовлювачів. Аті товари, що потрібно розфасовувати, в магазинах нарізають, упаковують за допомогою сучасного обладнання. Швидкодіюча техніка та електроніка активно допомагають продавцю. 

Запроваджуються в магазинах комп’ютери, електронні терези, які дозволяють швидко і точно зважити і підрахувати вартість покупки.
В зв’язку з цим праця продавця здобуває нові естетично наповнені функції – консультування покупців, декоративна викладка товарів з урахуванням психології покупців і ін.. 

 

Характер роботи:

Продавець – професія масова. Це узагальнене поняття, що містить у собі багато різновидів цієї діяльності. Професія класифікується залежно від групи товарів: продавець продовольчих і непродовольчих товарів. Кожна з них розподіляється на декілька спеціальностей. Так, продавець продовольчих товарів, реалізує бакалійні, гастрономічні, кондитерські товари, хлібобулочні, м’ясні, рибні вироби, овочі та фрукти. Професія продавця пов’язана з певними знаряддями праці. Маючи справу з різними товарами та обслуговуючи покупців, продавець користується різноманітними інструментами: вимірювальними (при відмірюванні, зважуванні), пакувальними тощо.

Знаряддя праці сучасного продавця дуже змінились. Якщо раніше в основному продавець працював, користуючись різним торговим інвентарем, то зараз на допомогу йому прийшла автоматизація і механізація.

Професії продавця властива аритмія робочого процесу. Кількість покупців розподіляється протягом зміни нерівномірно, стрибкоподібно.

 

Умови роботи:

Професію продавця можна віднести до професій з середнім ступенем тяжкості та напруженості праці.
У процесі праці продавець несе велику моральну і матеріальну відповідальність, витримує психічне напруження, а також фізичне навантаження.

Матеріальна відповідальність є однією із умов роботи в торгівлі. Кожен працівник щоденно неначе складає іспит на чесність і порядність. Як показує практика, не для всіх ця психологічна ноша посильна в силу індивідуальних властивостей психіки або певних норм та цінностей, яких дотримується особистість.

Робота продавця пов’язана із значним психічним напруженням. Особливо велике навантаження приходиться на зір під час розрахунків із покупцем.

Спілкування з людьми, шум у магазині впливають на слух. Виконання робочих операцій пов’язано з постійними підрахунками, що впливають на пам'ять та увагу.

Продавець, особливо в продовольчих або різних сільських магазинах, має ще й досить велике фізичне навантаження. Йому доводиться брати участь у розвантажуванні машин, перенесенні мішків та ящиків з товарами.

Якщо фізичне навантаження завдяки механізації має тенденцію до зниження, то нервово-емоційне напруження зростає. Пояснюється це підвищенням інтенсивності праці, вимог до якості обслуговування.
У великих магазинах продавець в середньому обслуговує до 350 чоловік за зміну. Це ті, що роблять покупки. Але фактично до нього звертається людей в 3-4 рази більше. І кожному потрібно відповісти, кожному приділити увагу.

Увесь день продавець перебуває на ногах, не покидаючи свого робочого місця. Поза, у якій продавець постійно знаходиться, вважається дуже втомливою.

Ще одна особливість праці покупця полягає в тому, що він повинен виконувати роботу здебільшого ручну і достатньо точну, під постійним і напруженим контролем покупців.

Одноманітність виконуваних рухів, їх часте повторення роблять професію продавця монотонною.

Робоче місце продавця має бути організовано таким чином, щоб запобігти нещасному випадку. Воно повинно бути зручним, , добре освітленим, достатнім для розміщення допоміжного обладнання.

 

Ринок праці:

Попит на продавців на ринку праці є високим. Вони можуть працювати в крупних та дрібних торгових фірмах, в сфері обслуговування, в кіосках, з лотка. А також професія дає можливість самозайнятості.

 

Медичні обмеження:

Адміністрація торговельного підприємства повинна забезпечити наявність особових медичних книжок, установленого зразка, організацію і своєчасність проходження медичного огляду та контролю за допуском до роботи за наявністю необхідного медичного висновку.
Професія «продавець» протипоказана особам, що страждають на хронічні інфекційні захворювання і є бактеріоносіями, вірусоносіями, мають хвороби шкіри, вади слуху і зору, епілепсію, порушення пам’яті.
Здорова нервова система, відсутність ушкоджень, нормальний психічний стан – це необхідні вимоги для роботи продавця, адже протягом робочого дня йому доводиться мати безліч психологічних контактів із різними за віком та характерами людьми. Нервово-психологічне напруження, швидкий темп роботи може призвести до небажаних конфліктів із покупцями.

Робота «продавця» примушує постійно перебувати на ногах. Внаслідок постійного перебування на ногах затримується відтік венозної крові, а це може призвести до розширення судин.

Продавцем не повинна працювати людина яка має певні протипоказання.

 

Медичні протипоказання:

 • Захворювання органів зору, зорові розлади (дальтонізм, зниження гостроти зору).
 • Захворювання хребта (сколіоз).
 • Захворювання опорно-рухового апарату.
 • Психофізіологічні захворювання, епілепсія, ураження центральної нервової системи.
 • Захворювання серцево-судинної системи та гіпертонічна хвороба.
 • Захворювання шкіри.
 • Захворювання слуху.

 

Робота продавця потребує і вимагає:

 • Навантаження на очі;
 • Точного розрахунку.
 • Тривалого перебування на ногах.
 • Розвитку та концентрації уваги; низької координації рухів; комунікативності.
 • Постійних фізичних контактів.
 • Роботи в умовах шуму і вібрації від працюючого устаткування.
 • Постійних соціальних контактів.

 

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

Продавець перш за все, психолог. У будь-якій ситуації він повинен бути стриманим і терплячим. Одним з найважливіших його вмінь, це вміти спілкуватися культурно, але ненав’язливо. Для продавця важливо мати рухову лабільну систему, точність рухів, гарну сенсомоторну координацію, високу швидкість реакції.

Робота продавця потребує фізичної витривалості і пов’язана з великим нервовим напруженням. За підрахунками фізіологів витрати енергії продавця м’яса, радіотоварів і деяких інших товарів порівнюються з витратами сталевара.

 

Перспективи розвитку:

Під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на торгівельних підприємствах райцентру учні вдосконалюють свою професійну майстерність, набувають нових умінь та навичок. Під час практики роботодавці мають змогу спостерігати та оцінити професійний рівень майбутніх працівників торгівлі і запропонувати їм по закінченню навчання робочі місця. 

Працевлаштування випускників за професією продавець складає приблизно 100%. Фахівець з торговельної справи не залишається без роботи, оскільки відкриваються нові магазини і є потреба в кваліфікованих працівниках.

Відеоролик можна переглянути ТУТ.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень